Dzieje życia na Ziemi - program nauczania biologii IV etap edukacyjny, poziom rozszerzony

Główną ideą programu było przedstawienie uczniom historii życia na Ziemi – od jego powstania po stan obecny. Układ treści w miarę możliwości oddaje kolejność wydarzeń związanych z przebiegiem ewolucji biologicznej. Realizacja programu to swoista opowieść o powstaniu życia, stopniowej komplikacji budowy żywych organizmów oraz różnorodności biologicznej.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.