Dzieła o przemyślanej kompozycji – konstruktywiści rosyjscy