Dzień i noc w różnych porach roku

Materiał ilustrujący sposób oświetlania Ziemi przez Słońce w zależności od pory roku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida