E-learningowy skrypt z chemii

E-learningowy skrypt z chemii - kompendium wiedzy zawierające materiał z zakresu:

  1. Budowa atomu
  2. Elektrony w atomie
  3. Wiązania chemiczne
  4. Związki nieorganiczne i ich reakcje
  5. Przemiany fazowe, mieszaniny i ich roztwory
  6. Stężenia roztworów - zadania
  7. Reakcje w roztworach elektrolitów

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida