Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowej - projekt "Do-równaj jakości - rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej"

W publikacji, będącej pracą zbiorową członkiń i członków TEA (Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej), autorzy:

  • opisują standardy merytoryczne edukacji antydyskryminacyjnej,
  • pokazują ścieżkę rozwoju zawodowego dla osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną i zainteresowanych prowadzeniem szkoleń o tej tematyce,
  • przedstawiają listę rekomendacji, pomoających zaplanować i przeprowadzić szkolenie, festiwal, piknik lub inne wydarzenia edukacyjne,
  • proponują możliwości konstruowania dokumentacji przetargowej (np. SIWZ) z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej i równościowej, zgodnie z Zasadą społecznie odpowiedzialnych zamówień.

 

Publikacja została opracowana i wydana w formie elektronicznej w ramach projektu Do-równaj jakości - rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011.

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida