Edukacja dla bezpieczeństwa - pakiet edukacyjny

Szkoła podstawowa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Udostępnij

Prezentowany program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa „Bezpieczniej każdego dnia” pozwala planować pracę z zespołami klasowymi o zróżnicowanych zdolnościach percepcyjnych. Program dostosowany jest do wspomagania ucznia z zaległościami, do pracy z uczniem przeciętnym oraz do pracy z uczniem o zwiększonych możliwościach, czyli tzw. uczniem zdolnym. Prezentowany program kładzie szczególny nacisk na indywidualizację i podkreśla konieczność umożliwienia uczniom samodzielnego działania, refleksji nad tym działaniem oraz zapewnienia im właściwej motywacji w procesie uczenia się. Dobór treści i metod kształcenia umożliwia ponadto rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów oraz wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych dostępnych w codziennym życiu każdego z nich.