Edyp – król czy niewolnik? Król Edyp Sofoklesa

Zasób składa się z 7 ilustracji, 39 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych oraz dodatkowego zadania podsumowującego „Słowa klucze”.

Bibliografia:

  • Źródło: Roman Brandstaetter, Modlitwa Tejrezjasza, [w:] tegoż, Hamlet i łabędź. Wybór wierszy, Poznań 1988, s. 64–65.
  • Źródło: Oliver Taplin, Teatr grecki, [w:] Historia teatru , red. John Bertrand Russel, tłum. Hanna Baltyn-Karpińska, Warszawa 2007, s. 29.
  • Źródło: Nikos Chadzinikolau, Zamiast wstępu do Króla Edypa, [w:] Sofokles, Król Edyp, Poznań 2010, s. 6.
  • Źródło: Leszek Kołakowski, O kłamstwie, [w:] Leszek Kołakowski, Mini-wykłady o maxi-sprawach. Trzy serie, Kraków 2004, s. 29–30.
  • Źródło: Anna Piwkowska, Jokasta, [w:] tejże, Cień na ścianie , Kraków 1989.
  • Źródło: Wstęp, [w:] Poetyka, oprac. Henryk PodbielskI, tłum. Henryk PodbielskI, Wrocław 1989.
  • Źródło: Stefan Srebrny, Wstęp, [w:] Sofokles, Wstęp, Wrocław 1952.
  • Źródło: Sofokles, Król Edyp, tłum. Kazimierz Morawski, Warszawa 2005, s. 20.
  • Źródło: Arystoteles, Poetyka, red. Henryk Podbielski, tłum. Henryk Podbielski, Wrocław 1989, s. 19.
  • Źródło: Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981, s. 43.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida