„Eins, zwei Polizei” – liczymy od 0 do 12

Scenariusz lekcji języka niemieckiego dotyczącej nauki liczb od 0 do 12. Jest on przeznaczony dla dzieci młodszych, dlatego jego głównym elementem są zabawy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida