Strona główna Ekosystem – współzależność środowiska i organizmów
Powrót

Ekosystem – współzależność środowiska i organizmów

W materiale zdefiniowany jest ekosystem, wyróżnione jego elementy składowe oraz podane są kryteria klasyfikacji ekosystemów z przykładami; omówione są strefy jeziora klimatu umiarkowanego zamieszkane przez różne organizmy. Wyjaśniony jest wpływ czynników środowiskowych (temperatura, dostęp do światła) na rozmieszczenie roślin, zwierząt, bakterii i protistów w ekosystemie jeziora

Zawarto podsumowanie najważniejszych wiadomości (w formie punktów) z działu dotyczącego współzależności między ożywionymi a nieożywionymi elementami ekosystemu. Materiał zawiera pracę domową w formie dwóch ćwiczeń.

Materiał zawiera 12 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 9 ćwiczeń, w tym 5 ćwiczeń otwartych oraz 4 ćwiczenia interaktywne.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "biocenoza", "biotop", "ekologia", "ekosystem", "plankton", "materia organiczna", "saprobionty", "strefa denna", "strefa toni wodnej", "strefa przybrzeżna".

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.