Elementy archaizacji w literaturze muzycznej XX w.