Elementy mapy i siatki kartograficzne

Materiał tekstowy wraz z ilustracjami i animacjami prezentuje wstępne informacje dotyczące mapy i jej elementów. Opisana jest generalizacja ilościowa i jakościowa zilustrowana mapami i animacjami.

W materiale znajduje się informacja o elementach map oraz mapa fizyczna Ameryki Południowej.

W materiale znajdują się dwie ciekawostki dotyczące starych map i nowoczesnych map GPS oraz polecenie dla uczniów dotyczące analizy dowolnych trzech map. Oprócz tekstu znajduje się stara mapa Skandynawii oraz zdjęcie samochodowej mapy nawigacyjnej GPS.

W materiale omówione są różnice między siatką geograficzną i kartograficzną, wprowadzone jest pojęcie odwzorowania kartograficznego oraz podany jest podział odwzorowań na: azymutalne, stożkowe i walcowe (wraz z ilustracjami).

W materiale opisane są rodzaje zniekształceń na mapach oraz opisane i zilustrowane rodzaje siatek pod względem zachowanego wiernie elementu (siatki wiernoodległościowe, wiernokątne i wiernopowierzchniowe). Znajduje się tu także polecenie dotyczące analizy wybranych map pod kątem zniekształceń.

Ciekawostka dotycząca mapy w odwzorowaniu walcowym Mercatora zilustrowana przykładem takiej mapy.

W materiale wprowadzone jest pojęcie skali oraz znajduje się podział skal na skalę liczbową, skalę mianowaną i podziałkę liniową. Znajdują się tu także trzy ćwiczenia z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi, dotyczące obliczania odległości na mapie i w terenie na podstawie skali mapy.

W materiale wprowadzone jest pojęcie planu oraz opisany jest podział map na mapy topograficzne, turystyczne, przeglądowe. Każdy z typów map jest zilustrowany.

W materiale przedstawiona jest klasyfikacja map ze względu na treść (mapy ogólnogeograficzne, mapy tematyczne) oraz skalę (mapy wielkoskalowe, mapy średnioskalowe, mapy małoskalowe). Całość zilustrowana przykładami map tematycznych.

Materiał zawiera podsumowanie informacji dotyczących mapy. Znajduje się tu także praca domowa w postaci trzech poleceń do wykonania przez uczniów.

Słownik pojęć do zagadnień związanych z mapą.

Zestaw ośmiu ćwiczeń interaktywnych: Mapa jako obraz powierzchni Ziemi, Elementy mapy, Odwzorowania kartograficzne, Siatki kartograficzne, Skala kartograficzna, Odwzorowania kartograficzne zachowujące wiernie kąty, Plan, Odwzorowania wiernopowierzchniowe. Część ćwiczeń wykracza poza podstawę programową.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida