Emergency 1 - karta pracy ucznia

Karta pracy ucznia będąca dodatkiem do pierwszego z dwóch scenariuszy z cyklu "Emergency"- przygotowanego do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze słownictwem i zwrotami związanymi z tematyką medyczną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida