Emisariusze i kraj

Materiał składa się z sekcji:

„Zabór austriacki i Rzeczpospolita Krakowska”, „Zabór pruski”, „Emisariusze i spiski”, „Straszny rok 1846. Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera:

7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 filmy, 6 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych, 8 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Natalia Kicka, Pamiętniki, Warszawa 1972.
  • Źródło: Zbigniew Fras, Galicja, Wrocław 2002, s. 298.
  • Źródło: Manifest Rządu Narodowego Rzeczypospolitej do Narodu Polskiego z 22 lutego 1846 roku (fragment).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida