Energia potencjalna grawitacji

Schemat przedstawia energię potencjalną grawitacji, którą posiadają ciała znajdujące się na pewnej wysokości.

Materiał może być przydatny do zilustrowania działania energii potencjalnej grawitacji podczas realizowania tematów z pracy, mocy i energii.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida