Epika - powtórzenie wiadomości

Test sprawdzający wiedzę ucznia na temat gatunku literackiego, jakim jest epika.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.