Epoki literackie

Sprawdzian dotyczący rozpoznawania epok literackich, przyporządkowywanie twórców do epok literackich.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.