Epoki literackie

Sprawdzian dotyczący rozpoznawania epok literackich, przyporządkowywanie twórców do epok literackich.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.