Estetyka baroku

Karta pracy ucznia utrwalająca wiadomości dotyczące estetyki baroku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida