Estry – podział

Materiał przedstawiający podział estrów na estry kwasów organicznych i estry nieorganicznych kwasów tlenowych wraz z przykładowymi nazwami estrów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida