Etyka normatywna

Tablica poglądowa służy pomocy w realizacji tematu i przybliżeniu uczniom najbardziej praktycznego działu etyki, jakim jest etyka normatywna.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida