Etyka wobec erotyki i seksu - między relatywizmem a absolutyzmem

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Etyka wobec erotyki i seksu", między relatywizmem a absolutyzmem, którego celem jest przedstawienie uczniom dwóch odmiennych stanowisk – absolutyzmu z jednej i relatywizmu z drugiej strony. Omówienie wspomnianych postaw w kontekście sposobu wyboru wartości również w dziedzinie erotyki i seksu. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida