Etyka wobec erotyki i seksu

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest przedstawienie uczniom zagadnień związanych z rolą erotyki i seksu w życiu codziennym i rozbieżnością, jaka istnieje między duchowym a instrumentalnym traktowaniem ciała ludzkiego i czynności seksualnych. Zestawienie dewiacji seksualnej z dewiacją na tle religijnym.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida