Etyka wobec erotyki i seksu

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Etyka wobec erotyki i seksu", którego celem jest przedstawienie uczniom zagadnień związanych z rolą erotyki i seksu w życiu codziennym oraz rozbieżnością, jaka istnieje między duchowym a instrumentalnym traktowaniem ciała ludzkiego i czynności seksualnych. Zestawienie dewiacji seksualnej z dewiacją na tle religijnym. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida