Etyka wobec kary śmierci

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Etyka wobec kary śmierci, którego celem jest zapoznanie uczniów z różnymi stanowiskami i sporami dotyczącymi kary śmierci i zasadności jej egzekwowania bądź nie egzekwowania. Omówienie założeń aksjologicznych dotyczących tego tematu i próba rozstrzygnięcia sporu. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida