Etyka wobec przerywania ciąży

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Etyka wobec przerywania ciąży", którego celem jest zapoznanie uczniów ze stosunkiem etyki do problematyki aborcji. Omówienie poglądów zwolenników i stanowisk przeciwnych przerywaniu ciąży, przedstawienie najważniejszych kryteriów człowieczeństwa.. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.