Europa Południowa – cechy środowiska przyrodniczego

Materiał składa się z sekcji: „1. Europa Południowa – położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni”, „2. Wpływ klimatu na roślinność i wody w Europie Południowej”, „3. Europa Południowa – obszar sejsmiczny; czynne wulkany”, „Podsumowanie", „Zadania”.

Materiał zawiera 21 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 12 ćwiczeń, w tym 12 interaktywnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida