Europa się buntuje. Wiosna Ludów

Materiał składa się z sekcji: 

„Wprowadzenie”, „Pierwszy ogólnoeuropejski kryzys ekonomiczny”, „Wiosna Ludów we Francji”, „Rewolucja w Cesarstwie Austriackim”, „Rewolucja w Niemczech i we Włoszech”, „Odpowiedź rządzących”, „Sprawa polska”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera:

10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 13 ćwiczeń, w tym 13 interaktywnych, 9 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: H. Szuman, Wspomnienia berlińskie i poznańskie z roku 1848, [w:] S. Kalemba, Wiosna ludów w Europie, Warszawa 1991, s. 116–118.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida