Strona główna Ewaluacja programu nauczania i obudowy dydaktycznej opracowanych w ramach projektu Młodzi Przedsiębiorczy - program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Raport końcowy
Powrót

Ewaluacja programu nauczania i obudowy dydaktycznej opracowanych w ramach projektu Młodzi Przedsiębiorczy - program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Raport końcowy

Raport prezentuje wyniki badań, których celem było dokonanie ewaluacji przygotowanych w programie Młodzi Przedsiębiorczy - program nauczania przedmiotu ekonomia w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej materiałów obudowy dydaktycznej. Do raportu załączone zostały ankiety dla nauczyciela oraz ucznia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.