EWD maturalne

Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych znajdują się wskaźniki egzaminacyjne wyliczone oddzielnie dla liceów i techników na podstawie egzaminu maturalnego w 2010 r. z języka polskiego i matematyki. Materiał przedstawia wybrane wyniki prac zespołu realizującego projekt Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida