Ewolucja i jej dowody

Materiał wprowadzający do zagadnień związanych z dowodami ewolucji. Zawiera zdjęcie odcisku praptaka, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tym tematem oraz cele sformułowane w języku ucznia

W materiale wyjaśnione jest, czym są skamieniałości, jakie są ich rodzaje, jak powstają oraz jakie mają znaczenie w badaniach ewolucji życia na Ziemi. Materiał zawiera dwie ciekawostki oraz trzy galerie zdjęć: (1) jak powstaje skamieniałość, (2) przykładowe skamieniałości roślin i zwierząt, (3) rekonstrukcje zwierząt na podstawie skamieniałości, a także film przedstawiający skamieniały szkielet kręgowca lądowego.

W materiale wyjaśnione jest, czym są skamieniałości form przejściowych oraz czym są żywe skamieniołości, a także jakie mają znaczenie dla poznania ewolucji życia na Ziemi. Scharakteryzowana jest forma przejściowa między gadami a ptakami - praptak, oraz żywa skamieniałość - dziobak. Materiał zawiera zdjęcia praptaka, dziobaka oraz skrzypłocza, a także polecenie.

W materiale podano przykłady procesów ewolucyjnych, które zachodzą współcześnie. Na ilustracji (rysunku) zobrazowano, w jaki sposób stosowanie antybiotyków przyczynia się do ewolucji bakterii. Materiał zawiera również polecenie.

Zestaw ośmiu ćwiczeń interaktywnych dotyczących dowodów bezpośrednich i pośrednich na zachodzenie ewolucji.

Autor aktualizacji: Ilona Kruk

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida