Fale dźwiękowe – sztuczka z talerzem

Film opisujący eksperyment obrazujący odbijanie fal dźwiękowych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida