Fascinated or fascinating - test

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test jednokrotnego wyboru sprawdzający umiejętność zastosowania przymiotników zakończonych -ed oraz -ing w zależności od sytuacji. Język angielski, poziom pre-intermediate.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida