Fenole – właściwości

Materiał przedstawia najważniejsze reakcje charakterystyczne dla fenoli, jak np.: dysocjacja, reakcja z wodorotlenkami, metalami, z kwasem azotowym – nitrowanie, chlorowcowanie, uwodornienie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida