Few, a few, little, a little

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Tablica przedstawia zasady użycie konstrukcji z ‘few’, ‘a few’, ‘little’ i ‘a little’.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida