Few, a few, little, a little

Karta pacy ucznia dotycząca ćwiczenia zastosowanie słówek: few, a few, little, a little do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida