Figury płaskie

Materiał składa się z sekcji: "Punkt, prosta, wzajemne położenie prostych", "Półpłaszczyzna", "Półprosta, odcinek", "Łamana", "Przykłady figur płaskich".

Materiał zawiera ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki),  filmy, ćwiczenie, w tym ćwiczenia interaktywnych.

Filmy - wprowadzenie do geometrii (rys historyczny), animacja w 3D - cienie sześcianu, podstawowe figury geometryczne, konstrukcja prostych prostopadłych i prostych równoległych.