Formanty produktywne

Karta pracy ucznia, która służy zapoznaniu z różnymi słowotwórczymi wzorcami produktywnymi. Uczeń poznaje zasady tworzenia neologizmów słowotwórczych. Najpierw przyswaja sobie wiadomości, później wykonuje ćwiczenia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.