Formy czasownika - język angielski

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Materiał zawiera informacje o różnych formach czasownika oraz zadania i odpowiedzi do nich.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.