Formy gramatyczne wyrazów odmiennych

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. Celem zajęć jest przypomnienie i utrwalenie umiejętności stosowania prawidłowych form gramatycznych wyrazów odmiennych; uczniowie wzmacniają świadomość językową oraz kompetencje związane z wyrażaniem się w sposób precyzyjny i zwięzły. Film to animacja, która w przystępny i zabawny sposób podaje przykłady "pułapek fleksyjnych" w języku polskim, wskazując wagę stosowania właściwej odmiany wyrazów. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.