Francisco de Goya y Lucientes – malarz o „gwałtownych kontrastach, okropnościach natury, fizjonomiach ludzkich dziwacznie zezwierzęconych pod wpływem okoliczności” (Charles Baudelaire).