Frantice - serwis zawierający pomoce dydaktyczne dla nauczycieli języka francuskiego

Frantice to francuskojęzyczny serwis działający na portalu Interkl@sa. Powstał z inicjatywy Ambasady Francji we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli CODN podległym Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Serwis zawiera pomoce dydaktyczne dla nauczycieli języka francuskiego oraz informacje i materiały do doskonalenia języka francuskiego dla uczniów i studentów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida