Fundamenty Rzeczypospolitej

Materiał składa się z sekcji: „Tradycje potwierdzania «praw i przywilejów»”, „Artykuły henrykowskie – «konstytucja» Rzeczypospolitej; okoliczności sformułowania” , „Konfederacja warszawska”, „Artykuły henrykowskie – «konstytucja» Rzeczypospolitej; postanowienia”, „Pacta conventa”, „Podstawy prawne Cesarstwa – Złota bulla, pokój augsburski, kapitulacje cesarskie”, „Podstawowe prawa w Anglii”, „Podstawowe prawa we Francji”.

Materiał zawiera: 14 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 4 filmy, 8 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych, 3 polecenia.

Bibliografia:

  • Źródło: Artykuły henrykowskie, [w:] Volumina legum II, Warszawa 1733, s. 897–901.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida