Funkcje sztuki

Karta pracy ucznia będąca uzupełnieniem do scenariusz lekcji poświęconej próbie zdefiniowania pojęcia sztuka. Zawiera ćwiczenia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.