Funkcje tekstu

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. Zajęcia umożliwiają uczniom utrwalanie umiejętności związanych z rozpoznawaniem relacji zachodzących między nadawcą i odbiorcą. Omawia funkcje językowe przeważające w danej wypowiedzi, w tym w tekście kultury. Pozwala na ćwiczenie zdolności związanych z przypisywaniem różnych rodzajów komunikatów poszczególnym funkcjom języka. Film prezentuje wiersz "Jaki jest motyl?" M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z tomu "Pocałunki" w interpretacji aktorskiej Małgorzaty Buczkowskiej. W drugiej części filmu zapoznajemy się z komentarzem literaturoznawcy, dr Urszuli Glensk, na temat funkcji różnych tekstów, na przykładzie poezji i obwieszczenia komisji wyborczej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida