G. F. Haendel – kompozytor epoki baroku

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "G. F. Haendel – kompozytor epoki baroku". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością tego artysty. Przedstawienie wpływu kompozytora na muzykę baroku. Wskazanie najważniejszych dzieł kompozytora oraz omówienie jego stylu muzycznego. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida