Galeria płazów

Zasób zawiera zdjęcia i ilustracje żaby oraz kijanki

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.