Galeria siatek brył geometrycznych

Zasób zawiera siatki geometryczne ostrosłupów, graniastosłupów i prostopadłościanu

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida