Geniusz muzyczny Henryka Wieniawskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia muzyki
Udostępnij

Karta pracy ucznia służy do pomocy w realizacji tematu "Geniusz muzyczny Henryka Wieniawskiego". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością polskiego kompozytora. Wskazanie charakterystycznych cech stylistycznych, form, gatunków i dzieł tego twórcy. Poznawanie dorobku polskiej kultury muzycznej poprzez percypowanie utworów Wieniawskiego. Wyrażanie swoich emocji i wzbogacanie przeżyć estetycznych, ułatwiających przyswajanie wiedzy o muzyce.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida