Geograficzne regiony Polski

Materiał składa się z sekcji: „1. Jak i dlaczego dokonano podziału Polski na regiony geograficzne?”, „2. Makroregiony i mezoregiony”, „Podsumowanie”, „Słownik”, „Zadania”.

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 7 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: „kraina geograficzna”, „region geograficzny”.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida