Geometryczne zagadki - wielokąty

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Powtórzenie wiadomości o prostokącie i kwadracie. Temat z podstawy programowej: wielokąty, koło – rysowanie figur i określanie ich własności.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.