"Giaur" George’a Byrona – charakterystyka bohatera bajronicznego

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z bohaterem bajronicznym na przykładzie Giaura i dokonują charakterystyki postaci. Omówione zostają cechy gatunkowe powieści poetyckiej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.